EMDR

Na een nare schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis kun je last hebben van beelden, gedachtes en gevoelens, die je dagelijks leven te veel beïnvloeden.

Je ‘loopt vast’, je voelt je anders, je denkt anders over jezelf en je omgeving en je past je gedrag aan.

Het kan zijn dat je sneller boos of verdrietig bent of situaties uit de weg gaat. Het kan zijn dat de nare gebeurtenis ervoor zorgt dat je steeds opnieuw angstige beelden of gedachten hebt, of dat je last hebt van concentratie- en slaapproblemen.

Soms realiseer jij je niet dat deze veranderingen te maken hebben met een eerdere nare gebeurtenis. Soms merkt vooral je omgeving dat je anders reageert.

EMDR is dan een goede interventie als onderdeel van een behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Klachten kunnen o.a. zijn:

 • Nare herinneringen aan de gebeurtenis.
 • Vermijden van die situatie die te maken heeft met de nare gebeurtenis.
 • Slecht slapen, herbelevingen, overdag en in de nacht.
 • Waakzaam, hoog alert blijven, spanning voelen in je lijf.
 • Piekeren en concentratieproblemen.
 • Sneller geïrriteerd. Snel huilen en snel boos worden, uit balans voelen.
 • Somber voelen, minder zin om iets te ondernemen
 • Misselijkheid
 • Schuld- schaamtegevoelens.
 • Afgevlakte gevoelens.
 • Je machteloos/hulpeloos voelen over de nare gebeurtenis.
 • Vervreemding van jezelf en/of anderen.
 • Zorgen maken over toekomst.
 • Blijven zoeken naar antwoorden.
 • Laag zelfvertrouwen.

Welke oorzaken kunnen een rol spelen?

 • Verschillende verlieservaringen.
 • (auto-)ongeval of verwonding.
 • Overval.
 • Slachtoffer zijn van mishandelingen.
 • Getuige zijn van geweld.
 • (Seksueel-)misbruik, aanranding of verkrachting.
 • Slachtoffer zijn van pesten.
 • Brand.
 • Rampen/oorlog.
 • Zelfbeeldproblemen.
 • Trauma uit de vroege kindertijd.
 • Preverbaal trauma. (trauma in de vroege kindertijd, zoals ook adoptie en pleegzorg)
 • Fobieën en angsten.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Als therapeut werkende gaan we samen de ingrijpende gebeurtenissen in kaart brengen. Vervolgens zien we welke van die ervaring (-en) de meeste emotionele lading heeft.

Je wordt natuurlijk goed voorbereid in dat proces ‘op de berg’ te zetten. Je krijgt voorlichting en we maken een plan hoe jij na de EMDR je kan ondersteunen c.q. kan afleiden.

Vervolgens zal ik vragen om aan die gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens, als een filmfragment. We zetten het beeldfragment stop op het meest nare plaatje.

Dat gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen volg je ‘de vinger’ van de therapeut of een lamp, die voor je ogen heen en weer gaat.

Vaak samen met tikjes via een koptelefoon. Er zijn diverse mogelijkheden om de spanning af te leiden. Tussendoor zal ik vragen welk beeld gedachte of gevoel er naar boven komt. Het EMDR-proces brengt je vaak in een stroom van gedachten, gevoelens, beelden en/of lichamelijke sensaties.

Met behulp van EMDR kan de emotionele lading van een nare gebeurtenis minder worden. Het beeld wordt vager, de spanning is minder of je kunt anders over die gebeurtenis nadenken.

EMDR kan ook ingezet worden bij hele jonge kinderen. Daar zet je een andere vorm van EMDR in, namelijk ‘storytelling’. Jonge kinderen hebben geen of onvoldoende taal aan wat ze hebben meegemaakt. Vroegkinderlijk trauma kan een gezonde ontwikkeling in de weg staan. Met behulp van ouders/verzorgers ruimen we de nare herinneringen op, om zo de weg vrij te maken voor een gezonde ontwikkeling.

Natuurlijk worden nare herinneringen nooit fijne herinneringen. We eindigen wanneer de meeste spanning eraf is. Het kan zijn dat er meerdere sessies nodig zijn om weer het gevoel te hebben: ‘Ik kan het aan!’ ‘Ik voel mij oké’. En dat je weer meer ruimte in je hoofd hebt om bezig te gaan met de dingen van alledag.

Wil je meer informatie, neem dan contact op.

Schema Therapie

Deze ondersteuning is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen.

“ik ben…”

“een mislukking, ik ben raar, ik moet mij schamen, ik hoor er niet bij, het is mijn schuld, ik ben bang om ziek te worden, ik ga maar geen relatie aan, ik word toch steeds weer verlaten.”

Het zijn voorbeelden van hardnekkige patronen en vervelende gevoelens die jouw leven keer op keer flink in de war schoppen.

Ergens weet je dat je ‘te overdreven’ reageert, maar toch word je keer op keer overmand door nare emoties. Je hebt geen andere mogelijkheid om die gedachtes en gevoelens los te laten.

Door middel van werken met schema’s is het mogelijk om jou te helpen deze patronen te doorgronden en te doorbreken.

Een vorm van hulp waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat.

Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

Als schema therapeutisch werkende, werk ik met milde problematiek, is er sprake van zeer complexe problematiek, dan zal ik je doorverwijzen.

‘Emotionele basisbehoeften’

De manier waarop jouw opvoeders met jou omgingen, kan invloed hebben op het ontstaan van bepaalde schema’s. Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is om welke reden dan ook, niet altijd tegemoetgekomen. Dat kan op latere leeftijd tot problemen leiden. Het gaat om de volgende basisbehoeften:

 • Een veilige band met andere mensen hebben
 • Duidelijke grenzen en leiding krijgen
 • Eigen keuzes maken, en onafhankelijk mogen zijn
 • Spontaniteit en plezier kunnen uiten
 • Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten

Wanneer tijdens jouw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet helemaal zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan. Er zijn 16 schema’s onderzocht en ontwikkeld. Voorbeelden van schema’s zijn: emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid. In bepaalde situaties worden bepaalde (kinderachtige) gevoelens en patronen, ook wel schema’s genoemd, steeds weer opgeroepen.

Een schemamodus is een bepaalde gevoelstoestand waarin je schiet wanneer je in een situatie bent waar gevoelens van vroeger worden opgeroepen. Het plotseling omslaan van je stemming door bijvoorbeeld vlak, heftig, of zelfkritisch te reageren valt dit je omgeving op. Wanneer door een bepaalde emotionele gebeurtenis één of meerdere schema’s tegelijk worden geactiveerd, kom je in een bepaalde schemamodus (meervoud modi), of kortweg modus, terecht.

Een schema zou je dus kunnen opvatten als een stabiele, vaste overtuiging. De schemamodi zijn steeds wisselende gevoelstoestanden die worden bepaald door op dat moment actieve schema’s en de manier waarop jij met je intense emoties omgaat. Enkele voorbeelden van schema modi zijn: eenzame kind modus, ongedisciplineerde of boze kind, veeleisende ouder modus, afstandelijke beschermer, of een zelfverheerlijker- modus.

‘Gekwetste kind modus’

Een voorbeeld is van een modus is de ‘gekwetste kind’ modus. Je voelt je bijvoorbeeld meteen buitengesloten als je hoort dat twee vrienden van jou samen uit zijn geweest.

Je weet dat jouw vrienden jou echt niet in de steek willen laten, maar toch word je overmand door heftige emoties en voel jij je verdrietig en buitengesloten, als dit thema speelt, was je vroeger misschien echt een buitenbeentje, bijvoorbeeld doordat je als kind vaak bent verhuisd en zo telkens in een omgeving terechtkwam waar je niemand kende, of doordat je ouders anders waren dan de rest van het dorp.

Je schiet in je gekwetste kindmodus. Je reageert te heftig, te emotioneel en kunt niet relativeren. Ergens weet je dat je reactie te groot is, je moet echt moeite doen om je niet weer als een kind te gaan gedragen. Je gedrag wordt beheerst door oude pijnlijke ervaringen. Dan zit je in een modus.

Een bepaalde schemamodus vormt op die manier een krachtige manier van reageren, dat ervoor zorgt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. Er ontstaat een interactie waar je niet meer uit komt omdat je omgeving vaak ziet dat je boos, vlak of teruggetrokken bent.

Doel van het werken met schema’s. 

Het doel is om jouw lang bestaande patronen te leren herkennen en inzicht te krijgen in je gevoelens en emotionele behoeften. Wat zijn jouw schema’s en modi? Hoe werken ze op je wijze van reageren in? Vervolgens kan jij je nare gevoelens en gedragspatronen doorbreken en veranderen. Uiteindelijk kun jij hopelijk gezonde schema’s opbouwen, zodat jij niet meer zo vast komt te zitten en niet zo sterk wordt belemmerd door negatieve beelden/gedachten over jezelf of anderen. Dan zit je in de schematherapie termen in je ‘gezonde volwassene’.

Jouw hardnekkig, terugkerende patronen kunnen een grote invloed hebben op je leven. Het voelt bijvoorbeeld alsof je altijd door iedereen in de steek wordt gelaten, je hebt het gevoel dat je niemand kan vertrouwen of dat jij een grote mislukkeling bent. Het is daarom belangrijk om deze patronen te doorgronden en te veranderen zodat jij meer controle krijgt over je emoties.

We starten met voorlichting en vervolgens bespreek je de terugkerende problemen waar je in je huidige leven keer op keer tegenaan loopt en hoe jij je dan voelt.

Met hulp worden de hardnekkige patronen en de daarbij behorende vervelende emoties geïdentificeerd. Daarna wordt uitgezocht hoe deze zijn ontstaan. Samen gaan we terug naar je jeugd om te kijken welke emotionele basisbehoeften bij jou niet vervuld zijn.

Wanneer je de hardnekkige patronen hebt benoemd en erkend, gaan we aan de slag om deze nare of verdrietige ervaringen uit je jeugd te verwerken.

Uiteindelijk is het doel dat jij afscheid neemt van je oude, negatieve schema’s om open te staan voor nieuwe positievere schema’s en je meer inzicht en grip krijgt over je emoties.

Zodat jij vanuit je regie, je volwassenheid kunt reageren en jij je weer meer vrijer voelt.

Ook voor minder zware problemen kan schematherapie worden ingezet. Schematherapie helpt om hardnekkige patronen te herkennen die in jouw kindertijd zijn ontstaan. Wanneer je deze patronen niet herkent en verandert, loop je steeds tegen dezelfde problemen aan.

In de sessies zijn een goede band belangrijk. Deze vorm kan emotioneel en intensief voelen omdat je mogelijk teruggaat naar moeilijke of nare ervaringen uit je jeugd.

Ik zal je steunen om jouw patronen te doorgronden en te veranderen. Het is daarom van belang dat jij je veilig en op je gemak voelt tijdens deze sessies.

SCHIP-aanpak

Verkeert jullie relatie in slecht weer? Willen jullie onderzoeken of er nog basis is om verder te gaan?

Of zijn jullie definitief uit elkaar.

Scheiden geeft ‘scheidingspijn’. Eens waren er verwachtingen, die verwachtingen zijn niet uitgekomen.

Scheidingspijn zorgt voor een storm aan emoties, die worden gevoed, door wat je verloren hebt.

Deze verliezen en conflicten worden niet altijd gedeeld dan wel adequaat opgelost.

Het nare is dat emoties zich in een rap tempo kunnen verharden. Dat is geen fijne ontwikkeling voor betrokken kinderen. Zij komen emotioneel klem te zitten tussen ruziënde ouders.

En je blijft, ‘tot in lengte van dagen’, ouder van je kind.

We weten vanuit onderzoek dat 65% van de nieuwe relaties weer uit elkaar gaan, omdat de nieuwe relatie gebouwd is op verlies, op on-afgehechte zaken.

De beste manier om met moeilijke gevoelens om te gaan is om ze te delen.

Te delen op de plek, waar het zo pijn doet. Met SCHIP gaan we terug naar die plek. Is dat makkelijk? Nee zeker niet. SCHIP-aanpak is investeren in tijd en energie.

In deze sessies hebben we het niet over de kinderen of over financiën, we hebben het vooral over wat je verloren bent in de relatie.

Wanneer dat alles lukt, wordt de kans op een gelukkige toekomst, voor beiden vergroot.

Het doel van de SCHIP aanpak is: Samen het oude af te hechten en nieuwe verbindingen te maken voor de toekomst.

Samen in vertrouwen verder door het leven als ‘Ex-partners’ of ‘Partners in Ouderschap’.

 

.

Ik ben als licentiehouder de SCHIP-behandelaar voor partners en ex-partners in zwaar weer. Mocht je vragen hebben neem dan contact op.