EMDR

Na een nare schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis kun je last hebben van beelden, gedachtes en gevoelens, die je dagelijks leven te veel beïnvloeden.

Je ‘loopt vast’, je voelt je anders, je denkt anders over jezelf en je omgeving en je past je gedrag aan.

Het kan zijn dat je sneller boos of verdrietig bent of situaties uit de weg gaat. Het kan zijn dat de nare gebeurtenis ervoor zorgt dat je steeds opnieuw angstige beelden of gedachten hebt, of dat je last hebt van concentratie- en slaapproblemen.

Soms realiseer jij je niet dat deze veranderingen te maken hebben met een eerdere nare gebeurtenis. Soms merkt vooral je omgeving dat je anders reageert.

EMDR is dan een goede interventie als onderdeel van een behandeling om je van deze klachten af te helpen.

Klachten kunnen o.a. zijn:

 • Nare herinneringen aan de gebeurtenis.
 • Vermijden van die situatie die te maken heeft met de nare gebeurtenis.
 • Slecht slapen, herbelevingen, overdag en in de nacht.
 • Waakzaam, hoog alert blijven, spanning voelen in je lijf.
 • Piekeren en concentratieproblemen.
 • Sneller geïrriteerd. Snel huilen en snel boos worden, uit balans voelen.
 • Somber voelen, minder zin om iets te ondernemen
 • Misselijkheid
 • Schuld- schaamtegevoelens.
 • Afgevlakte gevoelens.
 • Je machteloos/hulpeloos voelen over de nare gebeurtenis.
 • Vervreemding van jezelf en/of anderen.
 • Zorgen maken over toekomst.
 • Blijven zoeken naar antwoorden.
 • Laag zelfvertrouwen.

Welke oorzaken kunnen een rol spelen?

 • Verschillende verlieservaringen.
 • (auto-)ongeval of verwonding.
 • Overval.
 • Slachtoffer zijn van mishandelingen.
 • Getuige zijn van geweld.
 • (Seksueel-)misbruik, aanranding of verkrachting.
 • Slachtoffer zijn van pesten.
 • Brand.
 • Rampen/oorlog.
 • Zelfbeeldproblemen.
 • Trauma uit de vroege kindertijd.
 • Preverbaal trauma. (trauma in de vroege kindertijd, zoals ook adoptie en pleegzorg)
 • Fobieën en angsten.

Schema Therapie

Deze ondersteuning is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen.

“ik ben…”

“een mislukking, ik ben raar, ik moet mij schamen, ik hoor er niet bij, het is mijn schuld, ik ben bang om ziek te worden, ik ga maar geen relatie aan, ik word toch steeds weer verlaten.”

Het zijn voorbeelden van jouw “drukknoppen” jouw hardnekkige patronen en vervelende gevoelens die jouw leven keer op keer flink in de war schoppen.

Ergens weet je dat je ’te overdreven’ reageert, maar toch word je keer op keer overweldigd door nare emoties.

Door middel van werken met schema’s is het mogelijk om jou te helpen deze patronen te doorgronden en te doorbreken.

Een vorm van hulp waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat.

Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, te aanvaarden en op een gezonde wijze deze te steunen.

Als schema therapeutisch werkende, werk ik met milde problematiek, is er sprake van zeer complexe problematiek, dan zal ik je doorverwijzen.

‘Emotionele basisbehoeften’

De manier waarop jouw opvoeders met jou omgingen, kan invloed hebben op het ontstaan van bepaalde schema’s.

Elk kind heeft emotionele basisbehoeften zoals geborgenheid en veiligheid, maar daaraan is soms om welke reden dan ook, niet altijd tegemoetgekomen.

Dat kan later in je leven een gevoel van spanning geven. Het gaat om de volgende basisbehoeften:

 • Een veilige band met andere mensen hebben
 • Duidelijke grenzen en leiding krijgen
 • Eigen keuzes maken, en onafhankelijk mogen zijn
 • Spontaniteit en plezier kunnen uiten
 • Vrijheid om je behoeften en emoties te uiten

Wanneer tijdens jouw kindertijd één of meer emotionele basisbehoeftes niet helemaal zijn vervuld, kunnen negatieve schema’s ontstaan.

Er zijn 16 schema’s onderzocht en ontwikkeld.

Voorbeelden van schema’s zijn: emotioneel tekort/verwaarlozing, verlating, wantrouwen, sociale isolatie, minderwaardigheid, zelfopoffering, en afhankelijkheid.

In bepaalde situaties worden bepaalde (kinderachtige) gevoelens en patronen, ook wel schema’s genoemd, steeds weer opgeroepen.

Een ‘schemamodus’ is een bepaalde gevoelstoestand waarin je schiet wanneer je in een situatie bent, waar gevoelens van vroeger worden opgeroepen.

Het plotseling omslaan van je stemming door bijvoorbeeld te vlak/te passief, te heftig, of te zelfkritisch reageren, dat valt je omgeving op.

Een schema zou je dus kunnen opvatten als een stabiele, vaste overtuiging.

De schemamodi zijn steeds wisselende gevoelstoestanden die worden bepaald door op dat moment actieve schema’s en de manier waarop jij met je intense emoties omgaat.

Enkele voorbeelden van ‘schema modi’ zijn: eenzame kind modus, ongedisciplineerde of boze kind, veeleisende ouder modus, afstandelijke beschermer, of een zelfverheerlijker- modus.

‘Gekwetste kind modus’

Een voorbeeld is van een modus is de ‘gekwetste kind’ modus. Je voelt je bijvoorbeeld meteen buitengesloten als je hoort dat twee vrienden van jou samen uit zijn geweest.

Je weet dat jouw vrienden jou echt niet in de steek willen laten, maar toch word je overmand door heftige emoties en voel jij je verdrietig en buitengesloten, als dit thema speelt.

Mogelijk was je vroeger een buitenbeentje, bijvoorbeeld doordat je als kind vaak bent verhuisd (bijv. ook binnen adoptie/pleegzorg), of doordat je ouders anders waren dan de rest van het dorp.

Je schiet in je gekwetste kindmodus. Je reageert emotioneel te heftig, of je trekt je terug en kunt onvoldoende relativeren. Ergens weet je dat je reactie te ‘groot’ , te overdreven is.

Je wordt beheerst door oude pijnlijke ervaringen en je gedraagt je daarna. (je reageert vanuit je overlevingsmechanisme). Dan zit je in een modus.

Een schemamodus vormt op die manier een krachtige manier van reageren, dat ervoor zorgt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt.

Er ontstaat een interactie waar je niet meer uit komt omdat je omgeving vaak ziet dat je aanvallend, verdedigend of teruggetrokken bent.

Door schema therapie leer jij jezelf te reguleren en op een gezonde wijze moeilijke gevoelens en gedachtes aan te gaan.

Op vele manieren kunnen we dit uitwerken. Opdrachten uitwerken, stoelen techniek, oefenen met eigen grenzen, imaginatie oefeningen.

Doel van het werken met schema’s. 

Het doel is om jouw lang bestaande patronen te leren herkennen en inzicht te krijgen in je gevoelens en emotionele behoeften. Wat zijn jouw schema’s en modi? Hoe werken ze op je wijze van reageren in? Vervolgens kan jij je nare gevoelens en gedragspatronen doorbreken en veranderen. Uiteindelijk kun jij hopelijk gezonde schema’s opbouwen, zodat jij niet meer zo vast komt te zitten en niet zo sterk wordt belemmerd door negatieve beelden/gedachten over jezelf of anderen. Dan zit je in de schematherapie termen in je ‘gezonde volwassene’.

Jouw hardnekkig, terugkerende patronen kunnen een grote invloed hebben op je leven. Het voelt bijvoorbeeld alsof je altijd door iedereen in de steek wordt gelaten, je hebt het gevoel dat je niemand kan vertrouwen of dat jij een grote mislukkeling bent. Het is daarom belangrijk om deze patronen te doorgronden en te veranderen zodat jij meer controle krijgt over je emoties.

we gaan uitzoeken welke patronen je in de weg zitten en hoe deze zijn ontstaan. Samen gaan we terug naar je jeugd om te kijken welke emotionele basisbehoeften bij jou niet vervuld zijn.

Wanneer je de hardnekkige patronen hebt benoemd en erkend, gaan we aan de slag om deze nare of verdrietige ervaringen uit je jeugd te verwerken.

Uiteindelijk is het doel dat jij afscheid neemt van je oude, negatieve schema’s en er ruimte komt voor nieuwe positievere schema’s en je meer inzicht en grip krijgt over je emoties.

Net zo lang oefenen totdat jij vanuit regie, vanuit je gezonde volwassene kunt reageren en jij je weer meer vrijer en blijer voelt.

 

Ook voor minder zware problemen kan schematherapie een mooie bijdrage leveren. Iedereen kent zo zijn “drukknoppen”, wanneer jij steeds weer merkt dat je overweldigd raakt door een opmerking of door iemand zijn gedrag, dan kan schema therapie een dankbare aanvulling zijn.

In de sessies zijn een goede werk relatie belangrijk, omdat je mogelijk teruggaat naar moeilijke of nare ervaringen uit je jeugd.

Ik zal je steunen om jouw patronen te doorgronden en te veranderen. Het is daarom van belang dat jij je veilig en op je gemak voelt tijdens deze sessies.

SCHIP-aanpak

Verkeert jullie relatie in slecht weer? Willen jullie onderzoeken of er nog basis is om verder te gaan?

Het doel van de SCHIP-aanpak is: Samen het oude af te hechten en nieuwe gezonde verbindingen te maken voor de toekomst.

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding.

Scheidingspijn zorgt voor een storm aan emoties, die worden gevoed, door wat je verloren hebt. Scheiden geeft ‘scheidingspijn’. Ooit zijn jullie vol goede moed de relatie gestart. Jullie hadden toekomstdromen en verwachtingen, ergens in jullie relatie is het gaan ‘schuiven’, verwachtingen zijn niet uitgekomen. Scheiding genereerd rouw, deze rouw wordt meestal individueel beleefd.

Het nare is dat emoties zich in een rap tempo kunnen verharden. Dat is geen fijne ontwikkeling voor jezelf en zeker niet voor betrokken kinderen.

Kinderen komen emotioneel klem te zitten tussen ruziënde ouders. En je blijft, ‘tot in lengte van dagen’, ouder van je kind.

We weten vanuit onderzoek dat 65% van de nieuwe relaties weer uit elkaar gaan, omdat de nieuwe relatie gebouwd is op verlies, op on-afgehechte zaken.

Schip-aanpak richt zich niet op de conflicten, maar op de onderliggende verliezen.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat, bij het stranden van de relatie, zoals je ooit samen begon, elkaar kunt horen en jullie relatie, respectvol & zorgvuldig kunt beëindigen.

In deze sessies, hebben we het niet over de kinderen of over financiën, we hebben het vooral over wat je verloren bent in de relatie. SCHIP-aanpak is nu investeren in tijd en energie voor een gelukkige toekomst, voor beiden.

Samen in vertrouwen verder door het leven als ‘Ex-partners’ of ‘Partners in Ouderschap’.

De SCHIPaanpak bestaat uit een aantal fases die de partners gezamenlijk doorlopen.

 

Samenkomen

Conflict en Verliesverheldering

Helpend horen

Integratie

Partners

 

Samen in vertrouwen verder door het leven als ‘Ex-partners’ of ‘Partners in Ouderschap’.

Ik ben als licentiehouder de SCHIP-behandelaar voor partners en ex-partners in zwaar weer. Mocht je vragen hebben neem dan contact op.