Eigen Tempo

Omgaan met verlies doet iedereen op zijn of haar eigen wijze, in zijn of haar eigen tempo.

Verlies begeleiding en gesprekken over zingeving is maatwerk. Je mag bij mij op verhaal komen, ik luister naar je.

De begeleiding wordt afgestemd op jouw specifieke vragen en behoeften. 

Ik kan je begeleiden bij dit dynamische proces waarin jij jouw unieke (rouw-)traject kunt bewandelen en beleven

Herstelgericht werken is ‘het herontdekken van het vermogen van het lichaam tot zelfregulatie en balans, leven in het moment en het leven benaderen vanuit een innerlijke kracht en veerkracht’. 

E-Health

Als zorgprofessional maak ik gebruik E-Health, dat is zorg via internet. Ik maak daarvoor gebruik van Therapieland.

Deze programma’s bevinden zich in een beveiligde omgeving. In overleg, krijg je toegang tot deze producten, afgestemd op je vraag.

Het is een waardevolle interventie op de persoonlijke gesprekken. Daar zitten verschillende voordelen aan:

 • Je kunt een E-Health programma ieder moment van de dag volgen.
 • Je hebt meer regie en grip op je eigen herstel.
 • Ook na het afsluiten van de zorg, kun je gebruik blijven maken van je zorgprogramma.
 • Het programma kent een groot aanbod van informatie, vragenlijsten, oefeningen, filmpjes en een bibliotheek.

Door deze E-Health programma’s te integreren met de persoonlijke gesprekken kunnen klachten sneller verminderen en voel je ‘meer stevige grond’ en vertrouwen in jezelf en in je toekomst.

De Praktijkruimte

De gesprekken vinden plaats in een ruime fijne therapieruimte. Er is een naastgelegen wachtruimte. Die ruimte’s zijn inpandig aan de woning.

Mocht je door omstandigheden niet kunnen komen, kunnen we in overleg je traject voortzetten via beeldbellen. Vooraf ontvang je een beveiligde link.

Mijn praktijk is niet geschikt voor mindervaliden, i.v.m. een trap naar boven. In die situatie kunnen gesprekken in je eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden.

In de intake maken we kennis en bepalen we met elkaar wat je hulpvraag is en stel ik een begeleidingstraject voor.

Een begeleidingstraject bestaat meestal uit 10 sessies van 45-60 minuten, die wekelijks of om de week plaats vinden.

Het begeleidingstraject is jouw traject.

Tijdens de begeleiding kan ik onder andere gebruik maken van:

 • Persoonsgerichte persoonlijke therapeutische benadering.
 • Systemische perspectieven.
 • Narratief werken. (Middels je levensverhaal, kijken naar je huidige situatie.)
 • Zingeving.
 • Beeldende therapeutische materialen.
 • Afnemen van (rouw-) vragenlijsten.
 • Rituelen.
 • Cognitief Gedragstherapeutisch Werker, CGW-er.
 • Imaginatie oefeningen.
 • Schematherapeutisch werkende.
 • Werken vanuit visie Infant Mental Health (IMH) consulent. 
 • Schrijfopdrachten.
 • Schip behandelaar, voor relaties in zwaar weer of (v-)echtscheiding.
 • Video Interactie begeleider – gehechtheid.
 • EMDR therapie.
 • Psycho-educatie (o.a. wat is gezond rouwen)
 • Inzetten van kennis over rouw-coping, trauma, hechting.
 • Rouw therapeutische begeleiding geboden vanuit de nieuwste visies op rouw.
 • Brain Blocks behandelaar, een interventie voor het vergroten van je reflectie vermogen.
 • E-health programma’s.

Per mail, overdag goed bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Bij acute crisis, zoek contact met uw huisarts of bel 112! 

Ik ben als zorgverlener verplicht om waar nodig, te handelen volgens de meldcode.  

Begeleiding aan kinderen, volwassenen, gezinssystemen en relatie’s kan geboden worden.

Ik ben specialist op gebied van rouw, hechting, trauma, adoptie, pleegzorg.

Mocht je hulpvraag meer specialistische zorg nodig hebben dan kan ik je daarin adviseren.