Intake-Individuele begeleiding/behandeling: € 80,00 per sessie. (50-60 minuten)*

Behandelplan, rapportage, adviesverslag: € 80,00

Gezins-Relatiebegeleiding: € 115,00 per sessie. (90 minuten)*

SCHIP-behandeling: € 150,00 per sessie (90 minuten) SCHIP wordt door twee behandelaren ingezet.* Ik werk daarmee samen met GZ Psycho-Praktijk te Emmeloord en Praktijk de Eik te Kampen.

Voorlichting en workshops: Offerte op aanvraag.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW, exclusief reiskosten (€ 0,32 per kilometer).

*Videobellen kan ik aanbieden via een beveiligde link, deze zijn AVG Proof. Hiervoor gelden dezelfde uurtarieven.

 

Vergoedingen

  • Vergoeding via zorgverzekeraar

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de begeleiding. Check vooraf aan je behandeling zelf je zorgverzekering.

Voor informatie over mogelijkheden en een actueel overzicht kun je kijken op de website van de NFG (www.de-nfg.nl)

  • Vergoeding via 1NP basis GGZ en Specialistische GGZ

Ik ben aangesloten bij 1 NP. Dat is een andere financieringsroute.

1NP is een onderdeel van de Parnassia Groep. Het voordeel van 1NP is dat u uw eigen behandelaar kunt kiezen.

Voor 1 NP werk ik samen met GGZ Psycho-Praktijk, u kunt bij de aanmelding naar mijn zorg vragen.

  • Vergoeding via werkgevers:

Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om o.a. psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen cq haar werknemers tegen psa te beschermen. Psychosociale belasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk of werkstress.

Is je hulpvraag werkgerelateerd dan zijn werkgevers vaak bereid, ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim, de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Zo is er ook in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratiedoeleinden.

  • Aftrekpost voor de inkomstenbelasting:

Onder de noemer psychosociale hulpverlening / begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft.

 

  • Wachttijden  t/m 17 jaar

Nadat jij je hebt aangemeld neem ik de aanvraag binnen 3 werkdagen door. Vervolgens neem ik contact op om een intakegesprek in te plannen.

Ook kan het zijn dat ik aanvullende vragen heb of het advies geef dat een andere behandeling of begeleiding beter passend is. Mijn gemiddelde wachttijd voor het intakegesprek is veelal tussen de 2 en 4 weken.

Voor iemand die jonger is dan 18 jaar, is de wachttijd voor de start mede afhankelijk van de gemeente. De gemeente moet voor de behandeling of begeleiding goedkeuring geven (een beschikking afgeven). Sommige gemeenten geven binnen 7 dagen een beschikking en bij andere gemeenten duurt het soms 4 weken. Na het ontvangen van de beschikking geldt voor de start van de behandeling of begeleiding een gemiddelde wachttijd van 2 weken.

  • Wachttijden 18 jaar en ouder

Nadat jij je hebt aangemeld neem ik de aanvraag binnen 3 werkdagen door. Vervolgens neem ik contact op om een intakegesprek in te plannen.

Ook kan het zijn dat ik aanvullende vragen heb of het advies geef dat een andere behandeling of begeleiding beter passend is. Mijn gemiddelde wachttijd voor het intakegesprek is veelal tussen de 2 en 4 weken.

Voor iemand die ouder is dan 18 jaar, is de wachttijd voor de start mede afhankelijk van de WMO van de gemeente of de goedkeuring van zorgverzekeraar of werkgever. De gemeente moet voor een begeleidingstraject goedkeuring geven (een WMO beschikking afgeven). Soms wordt therapie of begeleiding uit de WLZ betaald, dat kan alleen als er financiële ruimte is. Soms betalen werkgevers de behandeling of begeleiding. Veelal kan ik starten 2 weken na de intake.

ZORGCODES:

KIWA keurmerk: 20113

AGB Zorgverlener: 90104623

AGB Praktijk: 90063914

SKJ: 110001511

RBCZ/TCZ register licentienummer: 180089R

NFG: VPMW-8723 prestatiecode: Overige psychosociale therapie 24504

SCHIP-behandelaar licentie 026

Facturen verlopen digitaal en betalingen dienen via internetbankieren verrekend te worden.

Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.