Tarieven & vergoedingen worden ieder jaar vastgesteld. 

Tarieven voor 2024

Intake-Individuele begeleiding/behandeling:

€ 89,00 per sessie. (50-60 minuten)*

Behandelplan, rapportage, adviesverslag: € 90,00

Systemische begeleiding: € 155,00 per sessie. (90 minuten)*

SCHIP-behandeling: € 155,00 per sessie (90 minuten).*

Voorlichting en workshops: Offerte op aanvraag.

Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW, exclusief reiskosten (€ 0,23 per kilometer).

*Videobellen kan ik aanbieden via een beveiligde link, deze zijn AVG Proof. Hiervoor gelden dezelfde uurtarieven.

Vergoedingen

  • Vergoeding via zorgverzekeraar

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de begeleiding. Check vooraf aan je behandeling zelf je zorgverzekering.

Relatietherapie wordt in de meeste gevallen niet vergoed via je zorgverzekeraar.

Systemische begeleiding daar kan onder vallen, begeleid bezoek, steun in de ouder-kind relatie of complexere individuele hulp.

Voor informatie over mogelijkheden en een actueel overzicht kun je kijken op de website van de NFG (www.de-nfg.nl)

  • Vergoeding via basis GGZ en Specialistische GGZ

Ik werk samen samen met GGZ Psycho-Praktijk te Emmeloord, u kunt bij de aanmelding naar mijn zorg vragen.

  • Vergoeding via werkgevers:

Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om o.a. psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen cq haar werknemers tegen psa te beschermen. Psychosociale belasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk of werkstress.

Is je hulpvraag werkgerelateerd dan zijn werkgevers vaak bereid, ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim, de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Zo is er ook in het kader van de Wet Poortwachter, geld beschikbaar voor re-integratiedoeleinden.

  • Aftrekpost voor de inkomstenbelasting:

Onder de noemer psychosociale hulpverlening / begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft.

Wachttijden

Nadat jij je hebt aangemeld neem ik de aanvraag binnen 3 werkdagen door. Vervolgens neem ik contact op om een intakegesprek in te plannen.

Ook kan het zijn dat ik aanvullende vragen heb of het advies geef dat een andere behandeling of begeleiding beter passend is. Mijn gemiddelde wachttijd voor het intakegesprek is veelal tussen de 2 en 4 weken.

Voor iemand die jonger is dan 18 jaar, is de wachttijd voor de start mede afhankelijk van de gemeente.

Binnen Psycho Praktijk ben ik te vinden voor behandeling in gedwongen kader. Vanaf 2024 neem ik daarvoor geen nieuwe opdrachten aan.

ZORGCODES:

KIWA keurmerk: 20113

AGB Psychosociale Zorgverlener: 90104623

AGB Jeugd en gezinsprofessional 94114215

AGB Praktijk: 90063914

SKJ: 110001511

Registerplein: 461054262

RBCZ/TCZ register licentienummer: 180089R

NFG: VPMW-8723 prestatiecode: Overige psychosociale therapie 24504

SCHIP-behandelaar licentie 026

Facturen verlopen digitaal en betalingen dienen binnen twee weken via internetbankieren verrekend te worden.

Afspraken die niet 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.