Bij verlies gaat het m.i. niet om loslaten en afscheid nemen, maar om het zoeken naar een symbolische verbinding die verder bijdraagt aan ons leven.

Als psychosociaal werker, ben ik deskundig op gebied van Verlies & Rouw (rouw-coping) en hechting. 

Ik ben vertrouwd in het werken met cliënten individueel en met gezinssystemen.

Bij elkaar heb ik ruim 30 jaar ervaring in het werken met kinderen, jeugd en gezinnen, waarvan ruim 10 jaar binnen de pleegzorg als Pleegzorgbegeleider en Video Interactie Begeleiding (VIB-gehechtheid).

Binnen de pleegzorg was ik drie jaar de expert op het gebied van verlies- en rouw.

Samen met Augeo Foundation heb ik voor pleegouders een online module verlies en rouw ontwikkelt. 

Aan de LSV (landelijk Steunpunt Verlies) ben ik in mei 2017 afgestudeerd als verlies- & rouwdeskundige. Ik ben opgenomen in het verwijsbestand van de LSV.

In 1999 ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Stichting Hogeschool Haarlem SOSA.

Voor mijn vak ben ik geregistreerd bij de beroepsverenigingen NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en bij SKJ kwaliteitsregister jeugd.

Ik ben EMDR Therapeut voor Volwassenen en Kind & jeugd (specialisatie autisme & licht verstandelijke beperking).

Daarnaast ben ik SCHIP behandelaar en licentiehouder.

Vanuit mijn werkzaamheden in Praktijk Thymos, word ik als zzp-er psychosociaal therapeut, verlies- & rouwdeskundige ook ingezet bij:

  • GZ Psycho Praktijk Emmeloord 
  • 1nP (-PG) basis en specialistische GGZ
  • Netwerk Integrale Kindzorg.

Wat betekent Thymos?

Het Griekse begrip Thymos komt vanuit de filosofie. Plato gaf naam aan de ‘energiegevende Thymos’  het temperamentvolle deel van onze ziel, onze menselijke aangeboren zucht naar erkenning, onze trots, emoties, moed en eergevoel.

Thymos raakt aan de kern van ons bestaan.

Persoonlijk geniet ik van (filosofische-) verhalen. Verhalen kunnen soms helend werken.