Bij verlies gaat het m.i. niet om loslaten en afscheid nemen, maar om het zoeken naar een symbolische verbinding die verder bijdraagt aan ons leven. Als psychosociaal werker, ben ik deskundig op gebied van Verlies & Rouw en hechting. Daarnaast ben ik deskundig ten aanzien van rouw-coping. Ik ben vertrouwd met het werken met cliënten individueel en met gezinssystemen.

Aan de LSV (landelijk Steunpunt Verlies) ben ik in mei 2017 afgestudeerd als verlies- & rouwdeskundige. Ik ben opgenomen in het verwijsbestand van de LSV.

Graag maak ik gebruik van de methodiek ‘een taal erbij’. Dat is een manier om je levensverhaal met behulp van Playmobil/Duplo poppetjes beeldend te maken, zodat je overzicht krijgt op je ‘schatten en je schades’ in je leven en je aanpassingen daarop.

Ik heb de basistraining en de verdiepingstraining gevolgd aan ‘De Kontext, kontextuele therapie’ te Hilversum. In 1999 ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Stichting Hogeschool Haarlem SOSA.

Ik ben geregistreerd bij de beroepsverenigingen NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en bij SKJ kwaliteitsregister jeugd.

Wat betekent Thymos?

Het Griekse begrip Thymos komt vanuit de filosofie. Plato gaf naam aan de ‘energiegevende Thymos’  het temperamentvolle deel van onze ziel, onze menselijke aangeboren zucht naar erkenning, onze trots, emoties, moed en eergevoel.

Thymos raakt aan de kern van ons bestaan.

Persoonlijk geniet ik van (filosofische-) verhalen. Verhalen kunnen soms helend werken.

Naast mijn werkzaamheden in Praktijk Thymos, ben ik als psychosociaal therapeut, verlies- & rouwdeskundige ook werkzaam bij:

  • Vitree Flevoland, afdeling Pleegzorg.
  • Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord, gz- instelling.