Bij verlies gaat het m.i. niet om loslaten en afscheid nemen, maar om het zoeken naar een symbolische verbinding die verder bijdraagt aan ons leven. Als psychosociaal werker, ben ik deskundig op gebied van Verlies & Rouw en hechting. Daarnaast ben ik deskundig ten aanzien van rouw-coping. Ik ben vertrouwd met het werken met cliënten individueel en met gezinssystemen.

Aan de LSV (landelijk Steunpunt Verlies) ben ik in mei 2017 afgestudeerd als verlies- & rouwdeskundige. Ik ben opgenomen in het verwijsbestand van de LSV.

Ik ben jarenlang werkzaam geweest binnen de pleegzorg als pleegzorgbegeleider en ik was daar de expert op het gebied van verlies- en rouw. Samen met Augeo Foundation heb ik voor pleegouders een online module verlies en rouw ontwikkelt. 

Graag maak ik gebruik van de methodiek ‘een taal erbij’.

Dat is een methode om je levensverhaal beeldend te maken, zodat je overzicht krijgt op je ‘schatten en je schades’ in je leven en je aanpassingen daarop. 

Daarvoor heb ik de basistraining en de verdiepingstraining gevolgd aan ‘De Kontext, kontextuele therapie’ te Hilversum.

In 1999 ben ik afgestudeerd als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener aan de Stichting Hogeschool Haarlem SOSA.

Voor mijn vak ben ik geregistreerd bij de beroepsverenigingen NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg en bij SKJ kwaliteitsregister jeugd.

Ik ben EMDR Master Practitioner Volwassenen (specialisatie autisme & licht verstandelijke beperking). EMDR Master Practitioner Kind & Jeugd

Daarnaast ben ik SCHIP behandelaar en licentiehouder.

Naast mijn werkzaamheden in Praktijk Thymos, ben ik als zzp-er psychosociaal therapeut, verlies- & rouwdeskundige ook werkzaam bij:

*GZ Psycho Praktijk Emmeloord 

*1NP (-PG) basis en specialistische GGZ

Wat betekent Thymos?

Het Griekse begrip Thymos komt vanuit de filosofie. Plato gaf naam aan de ‘energiegevende Thymos’  het temperamentvolle deel van onze ziel, onze menselijke aangeboren zucht naar erkenning, onze trots, emoties, moed en eergevoel.

Thymos raakt aan de kern van ons bestaan.

Persoonlijk geniet ik van (filosofische-) verhalen. Verhalen kunnen soms helend werken.