Een prachtig compleet liefdevol inspirerend en praktisch werkboek voor pleegouders, adoptieouders of samengestelde gezinnen.

Een werkboek met zoveel herkenbare thema’s zoals, welkom heten, wennen, veiligheid, ontspannen, ruimte geven aan alle emoties, seksualiteit, familie’s, rouw en zelfzorg.

Hoe gaan andere ouders om met de nieuwe situaties en uitdagingen. Klaartje de Vletter heeft onderzoek gedaan onder meer dan 100 pleegouders in Nederland en België.

Klaartje belde mij meer dan een jaar geleden, ze had een idee. We hebben mooie persoonlijke gesprekken gevoerd waar het ons hart persoonlijk raakte. Klaartje ging verder met haar missie en zo groeide dit boek.

Ik heb hieraan een kleine bijdrage mogen leveren, waar het gaat om rouw bij kinderen en goede zelfzorg van pleegouders.