Regelmatig krijg ik de vraag wat het verschil is tussen een Psycholoog en de Psychosociaal therapeut.

De Psycholoog heeft een wetenschappelijke studie Psychologie aan de Universiteit gevolgd.

De Psychosociaal therapeut heeft minimaal een vierjarige hogere beroepsopleiding gevolgd. Daarbovenop vaak zijn eigen specialisaties. Zoals mijn specialisatie Verlies en Rouw en EMDR therapie.
Je moet ook als psychosociaal therapeut blijven voldoen aan verschillende keurmerken. Waarin deskundig werken vanuit “Plan Do Check en Act”, voortdurend onder de aandacht ligt. Als Psychosociaal therapeut stel ik geen diagnoses. Om die reden is er ook geen verwijzing nodig van je huisarts.

In deze therapievorm gaat het om het onderzoeken van belemmerende patronen en dieper liggende blokkades. Bij de Psychosociale therapeut staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. De psychosociaal heeft een gevarieerd aanbod van benaderingen en therapieën, die ingezet kunnen worden om inzicht te vergroten en een andere kijk te ontwikkelen op de eigen situatie of het verlies te leren integreren. Om zo weer het gevoel te hebben, ‘ik kan het leven aan, met wat mij is overkomen’. Het zelf oplossend vermogen wordt geactiveerd. Hierdoor kan persoonlijke groei, veerkracht en de kwaliteit op het leven toenemen.

De achtergronden, de vorm en inhoudt van de therapie zijn verschillend. Ook de financieringstroom is verschillend. Psychosociale therapie valt onder de aanvullende verzekering. De hoogte van vergoeden verschilt per zorgverzekeraar. Bij de Psycholoog is er een verwijzing van je huisarts nodig en je eigen risico vervalt niet.